Tag Archives: Taiwan

Zombie 108 (2012) – HD

Director : Joe Chein
Cast : Morris Rong, Yvonne Yao, Sona Eyambe, Josh-Hiyakwa Wilson, Tia Bo, Chien Jen hao, Jack Kao, Kevin Lee, Chloe Lin, Po Tai, To Yu-Hang, Lou Xue Xian, Chu Mu Yen

Subtitles : English

Illegal Entry (1997)

AKA: –
Director: –
Cast : –
Country: Taiwan
Language: Mandarin
Subtitles : –

Ghost Stories (1982)

AKA: –
Director: –
Cast : –
Country: Taiwan
Language: Mandarin
Subtitles : –

Fatal Rose (1993)

AKA : 93 ye zhi nu
Director : Chih-Chao Chang, Wilson Tong
Cast : Ah Sam Cheng, Billy Sau Yat Ching, Charlie Cho
Country: Hong Kong | Taiwan
Language: Cantonese | Mandarin
Subtitles : English

Hunting List (1994) – HD

AKA : Tao se zhui qi sha
Director : Yen-Ping Chu, Li Fu (as Lee Fu)
Cast : Ray Lui, Shu-Fang Lu, Vivian Hsu
Country: Taiwan | Hong Kong
Language: Mandarin
Subtitles : Chinese

Angel Heart (1995) – HD

AKA : Chi luo tian shi
Director : Yen-Ping Chu, Li Fu (as Lee Fu)
Cast : Vivian Hsu, Franco Chiang, Haau Wing Chow
Country: Taiwan | Hong Kong
Language: Mandarin
Subtitles : Chinese

Devil Angel (1995) – HD

AKA : Mo gui tian shi
Director : Li Fu (as Lee Fu)
Cast : Franco Chiang, Vivian Hsu, Cheng Ku
Country: Taiwan | Hong Kong
Language: Cantonese
Subtitles : Chinese

Tang Bohu Nine (1987)

AKA : On Tang Bohu | Nine Beauties | salty wet Tang Bohu | Nine Meitu
Director : Tang Yisheng
Cast : Yao Houde / Xu Yingzhu / Yan Yumei
Country: Taiwan
Language: Mandarin Chinese
Subtitles : English

The Butterfly Lovers – TV Series

AKA : –
Director :
Cast : –
Country: HongKong | Taiwan
Language: Cantonese, Mandarin
Subtitles : –

Xiu Xiu: The Sent-Down Girl (1998)

AKA : Tian yu
Director : Joan Chen
Cast : Xiaolu Li, Lopsang, Zheng Qian
Country: Hong Kong | USA | Taiwan
Language: Mandarin
Subtitles : –